Restaurátorství

Restaurování a renovace. Restaurováním myslíme procesy, při nichž restaurovaný předmět uvádíme do původního stavu, popřípadě vykonáváme úpravy, které mají věci vrátit původní účel třeba i s jiným vzhledem. Můžeme například restaurovat poškozený nábytek tak, že opět může plnit svou roli v interiéru, avšak může třeba získat povrchovou úpravu, kterou v původním vyhotovení neměl. Pro uvádění věci do původního stavu se také používá termín renovace, pro práce vedoucí k udržení původního stavu pak užíváme termín konzervace.  

PRAVIDLA INZERCE KONTAKT NÁPOVĚDA
INTERNET ART, s.r.o.
Na Valech 289/4, 160 00, Praha 6 - Hradčany
IČ: 291 29 222, DIČ: CZ29129222