BcA. Daniel Daubner - restaurování uměleckých děl z kamene.

BcA. Daniel Daubner

restaurování uměleckých děl z kamene

Hraniční 20/27, Olomouc

779 00

www.daniel-daubner.cz

 

NABÍDKA RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ:

 

 

Kompletní restaurování kamenosochařských památek a součástí architektury

Restaurování uměleckých děl a objektů z kamene, umělého kamene, štuku a sádry se zajištěním a koordinací dalších restaurátorů s příslušným povolením MKČR a ostatních subdodavatelů z oboru uměleckých řemesel a jejich restaurování

Restaurátorské průzkumy

Restaurátorské záměry a cenové kalkulace

Zajištění laboratorních prací pro stanovení restaurátorských postupů a technologií (petrografická vyšetření, stratigrafie barevných vrstev, stanovení obsahu vodorozpustných solí, určení pojiva, atd...)

Kopie kamenosochařských děl v přírodním a umělém materiálu

Transfery sochařských děl a součástí architektury

 

 

Odbornost a kvalifikace k provádění restaurátorských zásahů je garantována vysokoškolským vzděláním v oboru a povolením uděleným Ministerstvem Kultury ČR.

Práce na kulturních památkách jsou prováděny dle Zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb. a jeho následných novel v aktuálním znění.

Upravit >>

PRAVIDLA INZERCE KONTAKT NÁPOVĚDA
INTERNET ART, s.r.o.
Na Valech 289/4, 160 00, Praha 6 - Hradčany
IČ: 291 29 222, DIČ: CZ29129222